0
Cart search

Wymiana i zwroty

​Wymiana:

Jeśli jesteś chcesz wymienić produkt na inny bądź inny rozmiar, prosimy o kontakt  mailowy (reklamacja@cliffsport.pl). Prosimy o podanie numeru zamówienia oraz produktów do wymiany w raz z rozmiarami. Do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie.

Zwrot:

  1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. pozycja 827 ze zm.) Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego może odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin liczy się od dnia dostarczenia wszystkich produktów z zamówienia.
  2. Do zachowania powyższego terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed upływem terminu.

przykładowy formularz oświadczenia

  1. W razie odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do zwrotu tego co świadczyły. Zwrot towaru przez Klienta będącego konsumentem powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na adres podany w zakładce kontakt. Koszty dostarczenia zwracanego produktu ponosi Klient. Sklep nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem.
  2. Zwracany towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.
  3. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie produktu wraz z kosztem dostawy (najniższy koszt dostawy jak był dostępny podczas składania zamówienia) przesyłki niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  4. Zwrot pieniędzy następuje w sposób taki sam jak dokonano zapłaty za zamówienie, o ile konsument nie wskaże innej metody zwrotu, która ma niższe koszty niż metoda domyślna.
  5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
Cliff Sport