0
Cart search

Reklamacje

Staramy się dostarczać produkty o najwyższej jakości. Każdy sprzedany przez nas produkt objęty jest dwuletnią gwarancją producenta.

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Tak samo traktujemy reklamacje, dlatego w przypadku chęci jej złożenia prosimy napisać maila na reklamacja@cliffsport.pl ze szczegółowym opisem sprawy (opis wady, datę zakupy, opcjonalnie załączyć zdjęcia). Po zgłoszeniu otrzymają Państwo dalszą instrukcję postępowania.

Reklamowany produkt można również wysłać do siedziby naszej firmy (adres znajduje się z zakładce Kontakt) wraz z uzupełnionym formularzem reklamacyjnym. Przykładowy formularz:
Reklamacja towarów

Gwarantujemy rozpatrzenie każdej reklamacji w ciągu 14 dni. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w takiej samej formie w jakiej została złożona chyba, że klient wybierze inną formę informowania o rozpatrzeniu reklamacji.

Nasza firma odpowiada jako sprzedawca wobec Klienta będącego konsumentem (tj. osoba fizyczna nabywającą towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą) za niezgodność towaru z umową na warunkach i w trybie określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późn. zm.).

Cliff Sport